24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού

Ιδιόκτητο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού με αξιόπιστα ηλεκτρονικά μηχανήματα και άριστους, καταρτισμένους και έμπιστους συνεργάτες. Το ΚΛΣΣ λαμβάνει σήματα απο το σύστημα συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του πελάτη (μέσω τηλεφωνικής γραμμής), τα οποία επεξεργάζεται με σύστημα μηχανογράφησης το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μας

 

 

 

TO ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΗΘΩΡΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΩΣ:
 
        Λήψη σήματος ΟΝ/OFF ενεργοποίηση (οπλισμός) και απενεργοποίηση (αφοπλισμός) του συστήματος συναγερμού με αναγνώριση χρήστη
        Πλήρης έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος συναγερμού (24ωρο ΤΕST)
        Έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη σε περίπτωση μη ενεργοποίησης (οπλισμού) του συστήματος συναγερμού μετά από το πέρας του ωραρίου λειτουργίας
        Αναγνώριση σε περίπτωση τυχόν απενεργοποίησης (αφοπλισμού) του συναγερμού σε χρονική στιγμή άσχετη του ωραρίου λειτουργίας
        Αποκλειστικός κωδικός ασφαλείας για αναγνώριση από τον κεντρικό σταθμό   
        Λήψη σήματος απενεργοποίησης(αφοπλισμού) υπό απειλή του συστήματος συναγερμού 
        Λήψη σήματος πανικού(σιωπηρό ή μή)   
        Λήψη σήματος ιατρικής βοήθειας
        Λήψη σήματος πυρανίχνευσης από το ακριβές σημείο (ζώνη) του φυλασσόμενου χώρου 
        Λήψη σήματος διάρρηξης από το ακριβές σημείο (ζώνη) του φυλασσόμενου χώρου    
        Λήψη σήματος αποσύνδεσης της εξωτερικής σειρήνας
        Λήψη σήματος συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας επέμβασης στον προγραμματισμό του συστήματος συναγερμού 
        Λήψη σήματος επαναφοράς ή αποκατάστασης έπειτα από πρόβλημα του συστήματος ή της τηλεφωνικής γραμμής   
        Λήψη σήματος εξαίρεσης ζωνών κατά την ενεργοποίηση(οπλισμό) του συστήματος συναγερμού   
        Βλάβη ή διακοπή ρεύματος (220V) και επαναφορά
        Πλήρης έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος ανά 24ωρο 
        Πτώση μπαταρίας ή αποσύνδεσή της και επαναφορά ή επανασύνδεσής της
        Αποστολή αναλυτικών αναφορών των σημάτων που έχει λάβει το ΚΛΣΣ από το σύστημα συναγερμού προς τον πελάτη
 
      
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΣΣ​:
 
Με τη λήψη οποιουδήποτε σήματος απο τα παραπάνω, οι χειριστές αστραπιαία προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες.  
Έτσι σε περίπτωση λήψης σήματος διάρρηξης ή προσπάθειας δολιοφθοράς, ειδοποιούν την Άμεση Δράση (100) και το ΚΛΣΣ ενημερώνεται κατόπιν για την εξέλιξη, αν αποδειχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν χρειαστεί ειδοποιείται άμεσα ο πελάτης. Στις περιοχές που η SECURITY SYSTEMS CENTER παρέχει ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ στους πελάτες της, σε περίπτωση διάρρηξης, ληστείας ή κακόβουλης ενέργειας στον φυλασσόμενο με σύστημα συναγερμού χώρο, δραστηριοποιείται το τμήμα ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ και ειδικά εκπαιδευμένοι άνδρες εντός 5-15 λεπτών (μέγιστος χρόνος) βρίσκονται στον φυλασσόμενο χώρο, ελέγχουν σχολαστικά τις εξωτερικές προσβάσεις και τα ανοίγματα του χώρου, εξακριβώνοντας αμέσως αν πρόκειται για ψευδές ή πραγματικό σήμα συναγερμού, αποτρέποντας την οποιαδήποτε απόπειρα.  Ενημερώνεται ο πελάτης στα τηλέφωνα ανάγκης που έχει γνωστοποιήσει εγγράφως, για το τι ακριβώς συνέβη από τον χειριστή του Κέντρου Λήψης Σημάτων Συναγερμού.  Αν πρόκειται για πραγματικό συναγερμό, περιπολικό και φύλακας θα παραμείνουν στον χώρο συνεχώς, αν χρειαστεί, μέχρι την παράδοση του στον πελάτη.
Στη λήψη σήματος οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, οι χειριστές αναφέρουν το πρόβλημα στο τεχνικό τμήμα για αποκατάσταση εντός 24ωρών.