Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα www.sscenter.gr ανήκει στην Ι.Ε.Π.Υ.Α με διακριτικό τίτλο SECURITY SYSTEMS CENTER και παρέχει υπηρεσίες στους επισκέπτες / χρήστες της, σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Κάθε επισκέπτης/χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς όπως διατυπώνονται κατωτέρω, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.sscenter.gr

 

 

 


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η SECURITY SYSTEMS CENTER διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες / χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας.Προσωπικά δεδομένα – Απόρρητο Συναλλαγών
Η SECURITY SYSTEMS CENTER συλλέγει πληροφορίες των χρηστών/ επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου, δεν πωλεί όμως ή ενοικιάζει αυτή την πληροφορία σε τρίτους.Τα στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών θεωρούνται απόρρητα. Η SECURITY SYSTEMS CENTER διαφυλάσσει τα στοιχεία αυτά και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο πέραν αυτών που το νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει και πάντα προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η SECURITY SYSTEMS CENTER διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης για λόγους επικοινωνίας.  Επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Η SECURITY SYSTEMS CENTER δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο επισκέπτης/χρήστης έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «SECURITY SYSTEMS CENTER».

Πνευματική ιδιοκτησία
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της SECURITY SYSTEMS CENTER και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή ολική ή μερική, τροποποίηση, αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Επίσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού σχετικά με την προέλευση και τον δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Απαγορεύεται αυστηρά η με κάθε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό χρήση ή κατάχρηση, παραποίηση ή απομίμηση από κάθε τρίτο των εμπορικών σημάτων, του σήματος φήμης και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που προβάλλονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου.  Η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των διακριτικών ή αναγνωριστικών γνωρισμάτων αυτού του διαδικτυακού τόπου από κάθε τρίτο με σκοπό την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ως προς την προέλευση του περιεχομένου των υπηρεσιών αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά.

 

Cookies
Η ιστοσελίδα www.sscenter.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία ιχνηλασίας cookies για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχει. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (.txt) που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της www.sscenter.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της εταιρείας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφήμισης και προώθησης. Ο επισκέπτης/χρήστης του www.sscenter.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.sscenter.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.sscenter.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

Ενημερώσεις Newsletter
Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να εγγραφεί στο newsletter της www.sscenter.gr είναι απαραίτητο να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες της ιστοσελίδας. Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.sscenter.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της SECURITY SYSTEMS CENTER και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. H ιστοσελίδα www.sscenter.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.