Προσφορές εγκατάστασης συστήματος συναγερμού

 

    
ΔΩΡΕΑΝ εγκατάσταση συστήματος συναγερμού

αξίας έως € 1.300,00 (συμπεριλαμβάνεται καλωδίωση-εργασία-προγραμματισμός και ΦΠΑ) σε ιδιόκτητους χώρους που χρειάζονται
:
κεντρική μονάδα, 1 πληκτρολόγιο χειρισμού, 1 εσωτερική σειρήνα, 1 εξωτερική σειρήνα, 2 μπαταρίες, 4-6 ραντάρ &
10-16 μαγνητικές επαφές.

  Επιπλέον μηχανήματα θα χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της εταιρείας

Ο πελάτης πληρώνει μόνο  € 180,00+ΦΠΑ το 6μηνο, συνυπογράφοντας 6ετή σύμβαση, για τις παρακάτω παροχές:
Σύνδεση στο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού & παρακολούθηση του συστήματος όλο το 24ωρο

Άμεση Επέμβαση όλο το 24ωρο
Τοποθέτηση ειδικών πινακίδων ότι ο χώρος φυλάσσεται, προς αποτροπή οποιασδήποτε κακόβουλης ενέργειας

Περιπολίες σε άτακτα χρονικά διαστήματα
Δωρεάν service & αντικατάσταση μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης
 

                    *Οι τιμές των συνδρομών είναι σταθερές και μη κυμαινόμενες*                           

 

 

 

 

   

ΔΩΡΕΑΝ εγκατάσταση συστήματος συναγερμού

αξίας έως € 1300,00 (συμπεριλαμβάνεται καλωδίωση-εργασία-προγραμματισμός και ΦΠΑ) σε ιδιόκτητους χώρους που χρειάζονται

κεντρική μονάδα, 1 πληκτρολόγιο χειρισμού, 1 εσωτερική σειρήνα, 1 εξωτερική σειρήνα, 2 μπαταρίες, 4-6 ραντάρ &
10-16 μαγνητικές επαφές

Επιπλέον μηχανήματα θα χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της εταιρείας

Ο πελάτης πληρώνει μόνο  € 200,00+ΦΠΑ το χρόνο, συνυπογράφοντας 6ετή σύμβαση, για τις παρακάτω παροχές:
Σύνδεση στο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού & παρακολούθηση του συστήματος όλο το 24ωρο

Δωρεάν service & αντικατάσταση μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης

*Οι τιμές των συνδρομών είναι σταθερές και μη κυμαινόμενες*