Προσφορές εγκατάστασης συστήματος συναγερμού

 

    
ΔΩΡΕΑΝ εγκατάσταση συστήματος συναγερμού

αξίας έως € 1.000,00 (συμπεριλαμβάνεται καλωδίωση-εργασία-προγραμματισμός και ΦΠΑ) σε ιδιόκτητους χώρους που χρειάζονται
:
κεντρική μονάδα, 1 πληκτρολόγιο χειρισμού, 1 εσωτερική σειρήνα, 1 εξωτερική σειρήνα, 2 μπαταρίες, 4 ραντάρ &
10 μαγνητικές επαφές.

  Επιπλέον μηχανήματα θα χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της εταιρείας

Ο πελάτης πληρώνει μόνο  € 180,00+ΦΠΑ το 6μηνο, συνυπογράφοντας 5ετή σύμβαση, για τις παρακάτω παροχές:
Σύνδεση στο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού & παρακολούθηση του συστήματος όλο το 24ωρο

Άμεση Επέμβαση όλο το 24ωρο
Τοποθέτηση ειδικών πινακίδων ότι ο χώρος φυλάσσεται, προς αποτροπή οποιασδήποτε κακόβουλης ενέργειας

Περιπολίες σε άτακτα χρονικά διαστήματα
Δωρεάν service & αντικατάσταση μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης

                                               

 

 

 

 

   

ΔΩΡΕΑΝ εγκατάσταση συστήματος συναγερμού

αξίας έως € 800,00 (συμπεριλαμβάνεται καλωδίωση-εργασία-προγραμματισμός και ΦΠΑ) σε ιδιόκτητους χώρους που χρειάζονται

κεντρική μονάδα, 1 πληκτρολόγιο χειρισμού, 1 εσωτερική σειρήνα, 1 εξωτερική σειρήνα, 2 μπαταρίες, 2 ραντάρ &
8 μαγνητικές επαφές

Επιπλέον μηχανήματα θα χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της εταιρείας
 

Ο πελάτης πληρώνει μόνο  € 200,00+ΦΠΑ το χρόνο, συνυπογράφοντας 5ετή σύμβαση, για τις παρακάτω παροχές:
Σύνδεση στο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού & παρακολούθηση του συστήματος όλο το 24ωρο

Δωρεάν service & αντικατάσταση μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης