Κατηγορίες
Απλή παρακολούθηση συναγερμού
Παρακολούθηση συναγερμού και δωρεάν service
Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού με δωρεάν service και άμεση επέμβαση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

  • Υπηρεσία προληπτικής περιπολίας
  • Υπηρεσία απλής περιπολίας
  • Υπηρεσία περιπολίας χωριών και κοινοτήτων
  • Υπηρεσία απλής παρακολούθησης
  • Υπηρεσία άμεσης επέμβασης
  • Υπηρεσίες στατικής φύλαξης
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού
  • Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων συναγερμού
  • Υπηρεσία πολλαπλής ενημέρωσης
  • Υπηρεσία λήψης εικόνας
Υπηρεσία παρακολούθησης-συντήρησης συστήματος συναγερμού με Άμεση Επέμβαση όλο το 24ωρο ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υπηρεσία παρακολούθησης - συντήρησης συστήματος συναγερμού ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υπηρεσία παρακολούθησης συστήματος συναγερμού ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ