Κατηγορίες
Απλή παρακολούθηση συναγερμού
Παρακολούθηση συναγερμού και δωρεάν service
Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού με δωρεάν service και άμεση επέμβαση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 • Υπηρεσία προληπτικής περιπολίας
 • Υπηρεσία απλής περιπολίας
 • Υπηρεσία περιπολίας χωριών και κοινοτήτων
 • Υπηρεσία απλής παρακολούθησης
 • Υπηρεσία άμεσης επέμβασης
 • Υπηρεσίες στατικής φύλαξης
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού
 • Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων συναγερμού
 • Υπηρεσία δωρεάν ασφάλισης οικίας
 • Υπηρεσία πολλαπλής ενημέρωσης
 • Υπηρεσία λήψης εικόνας
Υπηρεσία παρακολούθησης-συντήρησης συστήματος συναγερμού με Άμεση Επέμβαση όλο το 24ωρο ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υπηρεσία παρακολούθησης - συντήρησης συστήματος συναγερμού ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υπηρεσία παρακολούθησης συστήματος συναγερμού ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ