Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού

Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού

Υπηρεσία παρακολούθησης συστήματος συναγερμού

Το Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού δέχεται σήματα από το σύστημα συναγερμού (alarm system) που είναι εγκατεστημένο στον χώρο του πελάτη, μέσω τηλεφωνικής γραμμής, τα οποία επεξεργάζεται κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με σύστημα μηχανογράφησης.  Η SECURITY SYSTEMS CENTER αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρακολουθεί τον ανωτέρω χώρο μέσω των σημάτων αυτών.

 

Τα σήματα αυτά και οι αντίστοιχες ενέργειες είναι οι εξής:

 ΣΗΜΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ (alarm)  Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικά η Άμεση Δράση (100) το τοπικό αστυνομικό τμήμα καθώς και ο πελάτης, σε ειδικό τηλέφωνο ή τηλέφωνα που έχει  εγγράφως γνωστοποιήσει  στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού.

ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  Εντός 2 ωρών περίπου μετά την λήψη του σήματος, ενημερώνεται τηλεφωνικά ο πελάτης. Το σύστημα συναγερμού έχει αυτονομία λειτουργίας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 10-12 ώρες.  Εντός αυτού του διαστήματος ο πελάτης οφείλει να φροντίσει για την επαναφορά του ρεύματος, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην σωστή λειτουργία του συστήματος.

ΣΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ-TEST) Ειδοποιείται τηλεφωνικά ο πελάτης το συντομότερο, η δε εταιρεία παρέχει το προσωπικό και τα μέσα προς επιδιόρθωση του συστήματος εντός 24 ωρών.

ΣΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΝ) / ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ (OFF) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  Το Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού έχει την δυνατότητα καταγραφής της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του συστήματος, του χρήστη που προέβη στην ενέργεια και του ακριβούς χρόνου της ενέργειας.

Τα ανωτέρω σήματα λαμβάνονται μόνο όταν το σύστημα συναγερμού έχει ενεργοποιηθεί. Η SECURITY SYSTEMS CENTER  έχει την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ενημερώνει σχετικά τον πελάτη και την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα να αποστέλλει στον πελάτη αναλυτική κατάσταση ενημέρωσης με όλη την κίνηση του συστήματος του προηγούμενου μήνα αν τούτο ζητηθεί.

Η SECURITY SYSTEMS CENTER  δύναται να ενεργεί επιθεώρηση και συντήρηση (service) για την καλή λειτουργία του συστήματος συναγερμού με προσωπικό της όταν απαιτείται, όμως ο πελάτης θα επιβαρύνεται με την επίσκεψη του τεχνικού € 50,00 + ΦΠΑ καθώς και για την αντικατάσταση τμήματος ή εξαρτήματος του συστήματος σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο.

Η αμοιβή που επιβαρύνει τον πελάτη για τις ανωτέρω παροχές ανέρχεται ετησίως στο ποσόν των  € 100,00+ΦΠΑ και προκαταβάλλεται ανά έτος.

 

Ποσότητα:
Ask Product Question
* Το Όνομα σας:
* Email:
Telephone:
* Gdpr :  
Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων τα οποία μας αποστείλατε, και η εταιρεία μας θα επεξεργαστεί αυτά συμμορφούμενη στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, αποκλειστικά στην έκταση και για το σκοπό που εσείς ορίζετε με το αίτημά σας και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Επίσης, συμφωνώ ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς επικοινωνίας. Περαιτέρω, η τήρηση αρχείου της αλληλογραφίας και των προσωπικών δεδομένων σας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας, όπως αναρτάται στον ιστότοπό μας.  
Σχόλιο:
Ολοκλήρωση